2022 July 6 - چهار شنبه 15 تير 1401
جولان زرتشتي ها به مدد افکار زرتشتي
کد خبر: ١٣٨٦٩ تاریخ انتشار: ٢٥ شهریور ١٣٩٢ - ١٣:١٤ تعداد بازدید: 2935
جولان زرتشتي ها به مدد افکار زرتشتي

خطر گرايش به اين دين در بين جوانان و به خصوص دانش آموزان به واسطه تبليغات رسانه هاي برون مرزي مبني بر اينکه زرتشت مقدس آيين اجداد ما بوده و اسلام بر ما تحميل شده است، که اين خيزش فکري در جهت فرار از مسئوليت ها و تکاليف ديني است که دين مقدس اسلام به ما ارزاني داشته و چنانچه ...

خطر گرايش به اين دين در بين جوانان و به خصوص دانش آموزان به واسطه تبليغات رسانه هاي برون مرزي مبني بر اينکه زرتشت مقدس آيين اجداد ما بوده و اسلام بر ما تحميل شده است، اين خيزش فکري در جهت فرار از مسئوليت ها و تکاليف ديني است که دين مقدس اسلام به ما ارزاني داشته و چنانچه از زرتشتي دفاع مي شود نه به خاطر برتري آن بر اسلام است که تسهيل دين پذيري براي جوانان و نوجواناني است که در کنار تکثرگرايي ديني با آسودگي خيال به آزادي هاي بي حد و حصر مي انديشند. کاستي ها و انحرافات به وجود آمده در زرتشت و ضمن پذيرش حقيقتي به نام آيين زرتشت که مربوط به ايرانيان باستان بوده و آسماني بودن آن هم مورد تاييدات، به دنبال يورش اسکندر مقدوني و اعراب مسلمان اين آيين دستخوش زوال و انحرافات اساسي شده است. در اين مقاله جرياناتي که نشان مي دهد دين زرتشت مثل اديان قبل از اسلام دچار تحريفات اساسي شده است مي پردازيم:
يکي از بهترين و عامه پسندترين اشکالات در اين زمينه، ايراد اشکال بر کتاب مقدس آن دين است، متاسفانه يا خوشبختانه کتاب مقدس زرتشتيان پر است از اشکال غير مجاب، که براي نمونه به تعدادي از آن اشاره خواهيم کرد.
1.کتاب مقدس زرتشتيان به اعتراف خود شان کتاب موجود مشتمل بر يک سوم از کتاب اصلي است. به عبارت ديگر دو سوم از پنديات و احکام و مسايل مورد نياز مومنين دين زرتشت از بين رفته است. و به دست پيروان زرتشت نرسيده است.
حال سوال اين است
(الف): تکليف مکلفين و پيروان دين زرتشت چيست؟ چه بايد انجام دهند؟
(ب)اگر مطالب وارد شده مهم و به درد بخور بود پس چرا خداوند آن را حفظ نکرد آنچنان که ما مدعي هستيم که خداوند قرآن را حفظ کرده است و اگر مهم نبود پس چرا نازل کرده است؟
(ج): حال ديني که کتاب مقدسشان، ـ که اساس و اصل دين به آن است ، ـ اين چنين باشد پس طبيعتا اشکالات اساسي بر آن وارد است و نمي تواند يک دين کامل و جامع براي تمام مردم در تمام اعصار باشد و پيامبرش هم يقينا نمي تواند خاتم الانبياء باشد.
اگر پيروان ادياني همچون يهودي و مسيحي ادعايي کنند که دينشان آخرين دين و پيامبرشان خاتم الانبياء است مي تواند قابل شنيدن باشد زيرا آن ها علاوه بر اينکه داراي کتابي محکم تر از کتاب اوستا هستند پيامبر آن ها بزرگتر و معروف تر و جامع تر از پيامبر آن ها خواهد بود.
2.اشکال ديگر اينکه هر پيامبري که آمد پيروان دين بعدي پيامبر قبلي را به عنوان پيامبر الهي و يا حتي صاحب دين قبول داشتند (مثلا يهوديان پيامبري حضرت نوح و ابراهيم و ديگر پيامبران قبل خود را تاييد مي کنند و يا مسيحيان پيامبري حضرت موسي را قبول دارند و يا مسلمانان پيامبري حضرت عيسي را تاييد مي کنند)
(الف) ولي مساله در دين زرتشت غيرروال معمول است زيرا پيامبر بودن او بحث جدي هست
(ب)و بر فرض پيامبر بودن در رسول و صاحب دين و تبليغ بودن او بحث جدي تر هست. پس با وجود مطلب فوق بسيار واضح است که نمي توان پيامبر و دين زرتشت را آخرين پيامبر و دين زرتشت را کامل ترين و جامع ترين و آخرين دين الهي دانست.
3. يکي از اشکالات اساسي که ما مسلمين به مسيحيت و زرتشت مي کنيم عدم اعتقاد عملي و حتي قولي آن ها به خداي يگانه است. زرتشت کارها را به دو قسم خوب و بد تقسيم مي کند و خوبي ها را به اهورا مزدا (خداي خوبي) و بدي ها را به اهرمين (خداي بد) نسبت مي دهد.
اگر چه آن ها در برخي عبارات خود اذعان به يگانگي خداوند مي کنند ولي در عمل براي خداي يگانه شريک قايل مي شوند، علاوه بر آن تدبير و امور برخي موارد را به غير خدا که زاييده خدا و اهورامزدا است نسبت مي دهد: مثلا «خداي آب. يا خداي بدي ها و غيره
يکي از قوانين آن ها جشن سدره پوش است. اين جشن در اسلام به نام جشن تکليف است. يک جوان زرتشتي در سن 15 سالگي با گرفتن جشن سدره پوش که تعدادي و مقداري پارچه و با برخي اعمال ديگر است ورودش را به دين زرتشت جشن مي گيرند. يکي از جشن هاي آن ها جشن سدره است اين جشن به خاطر پديد آمدن و به وجود آمدن آتش گرفته مي شود و براي آن داستان هاي متفاوتي بيان کردند که شخصي سنگي پرتاب کرد به سوي يک ماري از قرار آن سنگ بر سنگي ديگر برخورد و برق و جرقه اي زد که باعث پديد آمدن آتش شد.
سده جشن پيدايش آتش است
زتش اين جهان پرفروغ و خوش است
خواندن نماز در آيين زرتشتي شايسته است نه بايسته. در قوانين آن ها نماز خواندن وجوبي ندارد و آن در پنج مرتبه است.
انحرافات پديد آمده در دين زرتشت و نقدهاي وارد بر آن
عقايد آريايي قبل از زمان ساسانيان هر چه بوده، روشن نيست ولي احدي از مورخان و محققان انکار ندارند که عقايد و تعاليم زرتشت در دوره ساسانيان به پستي و انحطاط گراييد و تعاليم او به افکاري زشت و پست و سست تبديل شد و هزاران خرافه و پيرايه در اين دوره به کيش زرتشت بستند. «دومزيل» ايران شناس معروف تحت عنوان «رفورم زرتشت» مي نويسد: «به راستي که افکار و تعاليم زرتشت بسيار پيشرو و شجاعانه بوده است ولي پس از درگذشت وي آنچه که امروز به نام آيين زرتشتي ناميده مي شود به سرنوشت اديان و مذاهب ديگر گرفتار آمده؛ ساده تر بگوييم تعاليم اوستا تحت تاثير سنن جاري و احتياجات زندگي و تمايلات مومنين تغيير صورت داده، نوعي از شرک جاي (توحيد) را گرفت و ملائکه مقربين با خداي بزرگ، کوس همطرازي زدند، ذبح و قرباني با مراسم شگفت آوري پاي به عرصه نهاد و اخلاقيت جاي خود را به بررسي امور وجداني بازگذاشت.
انحرافات در آيين زرتشت
هر چند نگاه اول، آغاز انحراف در اديان و مذاهب به صورت تدريجي صورت تدريجي مي گيرد، ولي بررسي عميق نشان مي دهد که برخي از حوادث اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... نقش بيش تري در شروع تحولات و انحرافات اساسي دارند و مي توان اين حوادث را سرآغاز انحراف هاي بنيادين شمرد. آيين زرتشت نيز در دوره اي خاص، يعني به هنگام به قدرت رسيدن شاهان ساساني، تحولي اساسي يافت و در اثر حوادث سياسي، اجتماعي اين دوره تغييرات و انحرافات مهمي را تجربه کرد. بر اساس شواهد تاريخي، اردشير بابکان، که اجدادش از بزرگان معبدي در فارس و شهر استخر بودند، به عنوان يک شخص مذهبي قيام کرد و بعد از پيروزي بر دشمنان خود، يکي از فرقه هاي آيين زرتشت را که «مزديسني» ناميده مي شود، بر سر تا سر ايران گسترش داد و ساير فرقه ها را منکوب خود ساخت «و در اين کار موبدي به نام «کرتير» وي را ياري مي کرد. ساسانيان سعي مي کردند قيام خود عليه اشکانيان را قيامي مذهبي جلوه دهند و «منکر گرايش اشکانيان به کيش مزديسني بودند». با روي کار آمدن ساسانيان، شاخه مزديسني تنها قرائت صحيح از آيين زرتشتي معرفي شد و بر آيين زرتشت غلبه يافت. اين غلبه سياسي بعدها موجب غلبه در عقايد شد و آيين مزديسني را تنها نماينده آيين زرتشت جلوه داد و انحرافاتي که موسسين شاخه مزديسني ايجاد کرده بودند بعدها پررنگ تر شد و دامن آيين زرتشت را فرا گرفت و اين آيين را که با اديان ابراهيمي قرابت هايي داشت از اصل خود دور و زمينه هاي پديد آمدن انحراف هاي بيش تر را فراهم کرد.Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

آخرین مطالب


صفحه اصلی | تماس با ما | درباره ما | آرشیو | پیوندها | RSS
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه